• Trực lễ tân tại văn phòng Công ty, đón tiếp khách, sắp xếp chuẩn bị các cuộc họp của Ban Giám đốc.
  – Phối hợp thực hiện công tác quản trị hành chính văn phòng: Cấp phát văn phòng phẩm, quản lý và mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ.
  – Kiểm soát các chi phí về văn phòng phẩm, sửa chữa thay thế tài sản và các chi phí hành chính khác.
  – Tiếp nhận các công văn và chuyển tới các bộ phận có liên quan.
  – Tham gia tổ chức các chương trình sự kiện văn hóa của Công ty.
 • – Giải quyết các công việc phát sinh cùng phòng hành chính.
 • Lương cơ bản 5,000,000 + Thưởng quý, năm.
  – Tham gia du lịch định kỳ hằng năm của công ty. 
  – Các chế độ đãi ngộ khác về Bảo hiểm (BHXH, BHYT) theo quy định của Nhà nước.
  – Tham gia rất nhiều hoạt động của công ty như Du lịch, Team Building, hoạt động xã hội từ thiện, cộng đồng… được tổ chức định kì.
02836366767