Đất nằm trong vùng quy hoạch thì có thể xin giấy phép xây dựng tạm phải đáp ứng điều kiện gì ? Xây dựng mà không có giấy phép thì có những rủi ro như thế nào ?

 

Giấy phép xây dựng tạm thời là gì?

 – Luật Xây dựng 2014 quy định về việc cấp giấy phép xây dựng có thời hạn như sau:

Điều 94. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn:

  1. Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng có thời hạn gồm:
  2. a) Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  3. b) Phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt;
  4. c) Chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn tồn tại được ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế phá dỡ.

Xây dựng mà không có giấy phép thì có những rủi ro như thế nào?

Nghị định 139/2017 NĐ-CP nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng quy định tại Điều 15 Nghị định như sau:

 Phạt tiền đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng như sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa hoặc xây dựng công trình khác không thuộc các trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản này;

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị;

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng.

Đồng thời , khi chưa có giấy phép xây dựng mà bạn đã tiến hành xây dựng, ngoài việc bị phạt ra thì khi nhà nước có quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, đồng thời cũng có phương án đền bù đất cho người sử dụng đất có đất nằm trong dự án, gia đình bạn sẽ không được đền bù cho công trình nhà bạn mới xây, bạn chỉ được đề bù cho phần diện tích đất hiện có mà không đền bù cho tài sản gắn liền trên đất.

02836366767