186 ha đất được thu hồi tại 2 xã An Phước và Long Đức, huyện Long Thành, do Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng. Dự kiến sau khi hỗ trợ, bồi thường, 186 ha đất sẽ được xây dựng thành khu dân cư.

UBND tỉnh Đồng Nai quyết định thu hồi 186 ha đất do Công ty TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng để xây dựng khu dân cư tại xã Long Đức, huyện Long Thành.

Diện tích thu hồi nằm ở 2 xã An Phước và Long Đức, huyện Long Thành. UBND tỉnh giao Trung tâm phát triển quỹ đất thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định; sau khi hoàn tất công tác bồi thường thì thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Khu dân cư xã An Phước, Long Đức nằm trong quy hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Long Thành, có diện tích lớn nhất trong 4 khu đất được quy hoạch đấu giá. Theo kế hoạch, sau khi đấu giá thành công, Long Thành đề xuất tỉnh trích lại một phần để đầu tư một số tuyến đường giao thông, trường học trên địa bàn huyện. Năm nay, Long Thành có nhiều khu đất công có diện tích lớn và vị trí đẹp đưa ra đấu giá; trong khi nhu cầu vốn đầu tư trường học của huyện lên tới 1.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai cũng thu hồi gần 2.900 m2 đất của Công ty TNHH  Hưng nghiệp Formosa tại xã Bình Sơn để thực hiện dự án bồi thường, tái định cư Cảng hàng không Long Thành. 

Theo Lê Xuân – NDH

02836366767